L’Arxiu/Biblioteca es va iniciar a l’any 2015 amb la recuperació de la documentació històrica d’Unió de Cooperadors de Mataró que els seus socis havien conservat, així com de l’Arxiu de la Cooperativa de Vivendes Laie. En disposar d’un local al Cafè de Mar, seu de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, es va agrupar tota aquesta documentació treballant en la ordenació, classificació i descripció del fons documental i es va començar a formar una biblioteca especialitzada en temes d’economia social, cooperativisme, moviment obrer i història contemporània.

Partint dels orígens històrics del cooperativisme arrelats a la ciutat de Mataró, l’objectiu és consolidar tant la biblioteca com l’arxiu, fent-ne difusió a la població en general i mantenint sempre el lligam amb els projectes de cooperativisme i economia social que es desenvolupen a la ciutat. Amb aquesta intenció s’estableixen contactes amb diverses entitats, com la Càtedra d’Economia Social del Tecnocampus-UPF, i s’ofereix la biblioteca als estudiants universitaris i de batxillerat.

La biblioteca ha anat creixent des del 2015 fins ara, adquirint novetats i recollint donacions de llibres especialitzats (sistemàticament es revisen els fons de les associacions Llibre Viu i Llibre Actiu, projectes de recollida, intercanvi i difusió de llibres de segona mà que hi ha a Mataró i Barcelona), fins arribar als més de 3500 títols a juny l’any 2022.

Mantenir contacte amb la Biblioteca de la Fundació Iluro ha permès identificar i recuperar un fons de més de 500 títols pertanyent a les antigues biblioteques de les cooperatives que formaven Unió de Cooperadors i que s’afegeixen als 1600 títols especialitzats. Es tracta d’una col·lecció històrica de biblioteca pública des de mitjans del segle XIX fins als anys 30 del segle XX. D’aquests títols, uns 60 llibres tenen un interès especial per ser especialitzats en la temàtica social. També hi ha establerta relació amb les biblioteques públiques de Mataró.

Es disposa d’una petita col·lecció de fotografies i de material efímer (fulletons, fulls volants, targetons i cartells).

L’Arxiu/Biblioteca, de moment, no té un horari d’obertura al públic, però sí que pot concertar amb els usuaris hores de visita. S’ofereix servei de consulta i de préstec, es difon un petit butlletí de novetats i es convida a tothom a fer donacions de llibres, sempre que siguin adients a la temàtica de la biblioteca.

CONSULTA DEL CATÀLEG

La biblioteca forma part de la Xarxa de Biblioteques Socials formada per més de vint biblioteques, arxius i centres de documentació de Catalunya i el País Valencià, que estan vinculades a moviments socials i tenen en comú el seu funcionament autogestionat. Tot i estar encara en procés de catalogació, el catàleg de la XBS ofereix ja uns 40.000 títols de temàtiques ben variades: literatura, filosofia, política, història, control social, revolució, autogestió, etc.; molts d’ells difícils de trobar a llibreries i altres biblioteques.