Ariet SCCL

El Cafè de Mar de Mataró és un espai emblemàtic del cooperativisme a la ciutat amb gairebé 90 anys d’història. L’Ariet és una cooperativa que gestiona l’espai culinari del Cafè de Mar, un cafè cultural a l’històric edifici.

Fotografia de l’espai culinari de l’Ariet SCCL

Fundació Unió de Cooperadors de Mataró

La Fundació Unió de Cooperadors de Mataró és una entitat privada participada per l’Ajuntament de Mataró i la Unió de Cooperadors de Mataró, que té per objecte la defensa i promoció de l’economia social en l’àmbit local de la ciutat de Mataró, català i a nivell internacional, mitjançant la realització d’actuacions de formació, informació, assessorament i estudi.

Fotografia de la sala d’actes de Cafè de Mar