A  l’Assemblea del 16/06/2015 es va acordar l’establiment d’una quota de 24€ any i sòcia per permetre fer front a la despesa corrent de la cooperativa, en la seva tasca de difusió i recolzament del Cooperativisme i de l’Economia Social i Solidària a la ciutat. A més la cooperativa participa en el Patronat de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró depositaria dels locals recuperats de l’antic patrimoni històric.