Assemblea General Ordinària 2022

Companyes, companys,

Us convoquem el dilluns 20 de juny a l’Assemblea General Ordinària de la Unió de Cooperadors de Mataró que es realitzarà a l’Espai Culinari del Cafè de Mar carrer Santa Rita, 1 de Mataró a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 en segona convocatòria, amb el següent,

Ordre del dia:

1. Salutació de la Presidenta

2. Informe de la memòria sobre la gestió del Consell Rector durant l’exercici de 2021

3. Presentació del balanç i del Compte de Resultats.

4. Aprovació si s’escau de la Memòria, el Balanç i el Compte de Resultats.

5. Estat de la reivindicació del Cafè Nou

6. Anàlisi situació actual i propostes de futur.

7. Torn obert de paraula

8. Lectura de l’acta de l’assemblea o designació de dos interventors per aprovar-la.