Unió de Cooperadors reivindica estar presents en el Cafè Nou en virtud dels acords establerts amb la Ciutat i amb l’Ajuntament de Mataró al llarg de la lluita per la recuperació del patrimoni històric de la cooperativa.

Aquest acords es basen documents fets publics i signats en dos moments significatius d’aquesta lluita:

Abril del 1977 – DECLARACIÓ DELS PARTITS POLÍTICS RESPECTE AL PATRIMONI DE LA UNIÓ DE COOPERADORS

(…) Creiem que cal fer justícia als cooperadors mataronins i tornar al poble uns espais que li pertanyen. Denunciem qualsevol operació especulativa que es vulgui fer amb aquest patrimoni, deixant per assentat la nostra voluntat de treball i lluita per salvar per la democràcia un patrimoni que tornant a les cooperatives es recuperarà per tota la ciutat. (…)

Setembre de 1993 – MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS PSC, CIU, IC, MIXT SOBRE LA RECUPERACIÓ DEL CAFÈ NOU

(…) 3. Un cop garantida aquesta recuperació, l’Ajuntament proposarà (…) que faci possible el seguent:

a) Que la Unió de Cooperadors disposi dels espais necessaris per a les seves activitats culturals, socials i recreatives. (…)

Ajuntament,

els compromisos s’han de complir

Documents

Torna a l’Inici