Una de les altres tasques de la Unió de Cooperadors és el manteniment de la Biblioteca-Arxiu, la quales dedica a la recopilació de documentació històrica i literatura relacionada tant pel que fa a la pròpia cooperativa com pel que tingui que veure amb el moviment obrer i/o relacionat amb l’ESS.

També a través de la Comissió Social un grup de sòciesi mpulsen una sèrie de serveis i activitats que permetin  la participació dels socis i sòcies en la vida cooperativa de l’entitat.