Unió de Cooperadors reivindica tenir presència institucional en el Cafè Nou en virtud dels acords establerts amb la Ciutat i amb l’Ajuntament de Mataró al llarg de la lluita per la recuperació del patrimoni històric de la cooperativa.

Aquest acords es basen documents fets publics i signats en dos moments significatius d’aquesta lluita:


Abril 1977

DECLARACIÓ DELS PARTITS POLÍTICS RESPECTE AL PATRIMONI DE LA UNIÓ DE COOPERADORS

(…) Creiem que cal fer justícia als cooperadors mataronins i tornar al poble uns espais que li pertanyen. Denunciem qualsevol operació especulativa que es vulgui fer amb aquest patrimoni, deixant per assentat la nostra voluntat de treball i lluita per salvar per la democràcia un patrimoni que tornant a les cooperatives es recuperarà per tota la ciutat. (…)


Setembre 1993

MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS PSC, CIU, IC, MIXT SOBRE LA RECUPERACIÓ DEL CAFÈ NOU

(…) 3. Un cop garantida aquesta recuperació, l’Ajuntament proposarà (…) que faci possible el seguent:

a) Que la Unió de Cooperadors disposi dels espais necessaris per a les seves activitats culturals, socials i recreatives. (…)

Ajuntament,

els compromisos s’han de complir

Torna a l’Inici