Convocatòria d’Assemblea General 2020

Companyes i companys,

Us convoquem el proper dimecres 9 de setembre a l’Assemblea General Ordinària de la Unió de Cooperadors de Mataró a l’edifici del Cafè de Mar carrer de Santa Rita, 1  a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 en segona convocatòria, amb el següent,

Ordre del dia:

1. Salutació de la Presidenta
2. Informe de la memòria sobre la gestió del Consell Rector durant l’exercici de 2019
3. Presentació del balanç i la compta de resultat.
4. Aprovació si s’escau de la Memòria, el balanç i el Compte de Resultats.
5. Elecció o nomenament de tresorer/tresorera per renuncia de l’anterior.
6. Anàlisi situació actual i propostes de futur
7. Torn obert de paraula
8. Lectura de l’acta de l’assemblea o designació de dos interventors per aprovar-la.