Convocatòria Assemblea General Ordinària 2021

Companyes i companys,

Us convoquem el proper dimecres 30 de juny a l’Assemblea General Ordinària de la Unió de Cooperadors de Mataró que es realitzarà de forma telemàtica1a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 en segona convocatòria, amb el següent,

Ordre del dia:
1. Salutació de la Presidenta
2. Informe de la memòria sobre la gestió del Consell Rector durant l’exercici de 2020
3. Presentació del balanç i del Compte de Resultats.
4. Aprovació si s’escau de la Memòria, el Balanç i el Compte de Resultats.
5. Elecció de vocal substitut del Consell Rector per renuncia de l’anterior.
6. Reivindicació Cafè Nou
7. Anàlisi situació actual i propostes de futur.
8. Torn obert de paraulaLectura de l’acta de l’assemblea o designació de dos interventors per aprovar-la.

Mataró, a 10 de juny de 2021

[1] Amb temps suficient us farem arribar l’enllaç i les instruccions per poder fer la connexió.